Eврооптик

център за професионално обучение

АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОПТИЦИ

Академията за професионални оптици ЕВРООПТИК е създадена с цел да подкрепи и популяризира професията на очния оптик. Наша мисия е непрекъснато да обогатяваме знанията и стимулираме професионалното развитие на очните оптици в България.

Приоритет на Академията за професионални оптици ЕВРООПТИК е да поднесем знания и практически компетентности, приложими в професионалното ежедневие на очния оптик. Отличният персонал и предоставянето на висококачествена услуга е предпоставка за конкурентноустойчивост в съвременните динамични условия на оптическия пазар.

Стремежите и постиженията ни са качественото образование, висок професионализъм, здраве и комфорт за клиентите! Наши възпитаници и участници в семинарните програми са намерили и намират успешна реализация в България и в чужбина. Нашият образователен център е с иновативен профил и виждаме ролята си като партньор на всеки оптик чрез предлаганите от нас семинари и обучения за продължително развитие.

Академична концепция ЕВРООПТИК

Възможност да съставите самостоятелно вашата индивидуална програма за продължително обучение.

 • Практически семинари /седмичен или уикенд формат/
  Дават основни познания, както и полезни, увеличаващи оборотите ви идеи.
 • Интензивни семинари за собственици или управители
  Спечелете от експертните знания и използвайте функционални концепции, които индивидуално могат да се напаснат към вашата оптика.
 • Start-up
  Този семинар третира компетентно и с разбиране стратегическите моменти в организирането на едно модерно управление на оптиката.
 • Индивидуални обучения за вашата оптика
  Гарантира хармонизиране на нивото на вашия екип. На ваше разположение ще бъдат лектори, които имат отношение към бранша и са компетентни по избраната от вас тема.

Три причини, за да ни изберете:

 • Програмите за продължително обучение са целево изработени за очни оптици и оптометристи.
 • Близки до практиката съдържание и материали на семинарите и обучението.
 • Възможност за непосредствено приложение в ежедневната ви практика.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПТИКА

Еврооптик - първият в България частен център за обучение

Център за професионално обучение

Ние правим възможно бъдещите и практикуващите вече очни оптици да получат съвременно обучение и надграждане на квалификацията ,за да помагат на хората в избора на подходящи корекционни средства, с които да виждат по-добре, да се чувстват по сигурни и да преуспяват в обществото, в което живеят.

Визия – изпълване на нашата мисия чрез един модерен интерактивен начин на преподаване на умения и компетентности, заложени в модул А от Европейската диплома за оптометрия и оптика

Програма и форма за обучение

Програмата за обучение е едногодишна, базирана на темите, заложени в модул А “Оптични технологии“ на ЕДО. Изучаване на материалите за оптични корекционни средства, начините за тяхната изработка и предлагане, с цел прецизна корекция на дефектите на зрителната система

Форма на обучение – модулна, общ брой часове – 960 ,в рамките на пет модула , със съпътстваща практика в оптически магазин

Предпоставки, за да се включите в обучението:

 • Много добър успех от средното училище
 • Усет към природо-научните предмети като математика, физика, химия и биология
 • Технически наклонности
 • Естетически усет
 • Добра комуникативност

Програма за продължително обучение и сертифициране на оптиците в рамките на ЕС

В рамките на ЕС се предвижда да бъдат приети мерки за хармонизиране на практикуването на професията на Очния оптик и въвеждането на задължително участие в програмата за продължително обучение.

Материална база

 • Възможност за интерактивно обучение и лекции
 • Собствена работилница
 • Библиотека
 • Зала за лекции ,оборудвана с мултимедия и връзка с интернет

Важно

Уважаеми студенти,

Центърът за професионално образование ЕВРООПТИК предоставя възможност на студентите по оптометрия да запишат курс по специалността „Очна оптика ”, който ще се проведе през учебната 2016-2017 година. Програмата за обучението е в изключително приемлив вариант и на атрактивна цена, и е съобразена с вашето ниво на подготовка. Предметите, които ще се изучават са тясно свързани с професията на Очния оптик, а именно – Технология на оптичното производство, Оптика и оптични уреди, Очна оптика, Практика в оптическа работилница, Модерни оптични технологии, Английски език за оптици, Комуникация с клиенти, Професионална етика. Формата на обучение може да бъде дневна или вечерна.

Ръководството на ЦПО ЕВРООПТИК ще вземе под внимание изучаваните от вас предмети в бакалавърската програма по оптометрия и ще предложи гъвкав план за вашето обучение.

На успешно издържалите Държавни изпити по теория и практика се издава Свидетелство за трета степен квалификация по специалността „Очна оптика”.

За повече информация можете да се обадите на телефон или да изпратите запитване на мейл:

+359 886 218 073
cpoeurooptic@gmail.com

Лилия Симеонова

Директор ЦПО ЕВРООПТИК

За контакти с ЦПО ”Еврооптик–3” ЕООД

Централeн офис

гр.София, ул. Света София 8, от 11.00 ч. до 15.00 ч.

Намерете ни във Facebook: